Gwarancja -Reklamacje - Zwroty


Ivicon.pl

    

 1. GWARANCJE


W przypadku gwarancji okres ten określa producent  na produkty oferowane przez sklep internetowy www.ivicon.pl liczony jest od dnia dostarczenia produktu do Klienta jest to 24 miesiace, w przypadku baterii , ładowarki,  kabli - gwarancja to pełne sześć miesięcy.  Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zawarcia umowy - Faktura imienna. Reklamacje realizowane są poprzez sklep ivicon.pl . W przypadku zakupu na firme  gwarancja wynosi 12 miesiecy .

      

              2. REKLAMACJE

Przed odebraniem paczki od kuriera należy sprawdzić czy podczas transportu nie uległa zniszczeniu. Mamy prawo w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod katem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych oraz czy przesyłka jest zgodna z naszym zamówieniem. Jeśli są jakieś uszkodzenia lub zamówienie jest inne od składanego należy: spisać protokół uszkodzeń lub protokół rozbieżności w obecności kuriera, protokół ten jest podstawą do reklamacji. Bez protokołu ewentualna reklamacja nie będzie uwzględniona. Protokół dostępny w zakładce Dokumenty.

Podczas odbioru paczki należy:

 1. Podpisać list przewozowy, zapłacić ewentualną należność
 2. Sprawdzić stan kartonu i taśmy pod kątem uszkodzeń 
 3. W obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić zawartość
 4. Jeśli są jakieś wątpliwości należy: spisać protokół szkody ( dostępny w zakładce Dokumenty ) zrobić zdjęcie przesyłki i  wysłać na adres: bok@ivicon.pl. Do protokołu szkody proszę dołączyć protokół podpisany przez kuriera                                                                                                                                                                     

W przypadku produktu, który ma wady fabryczne należy :

 • Przesłać do nas reklamowany produkt, oraz wypełnić i  dodać protokół gwarancyjny ( dostępne w zakładce Dokumenty )  w którym należy opisać powód reklamacji, podać adres zwrotny i inne oraz załączyć  kserokopie faktury.
 • Poprzez e-mail poinformujemy w ciągu 14 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Jeśli reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona to w ciągu 7 dni roboczych powiadomimy poprzez e-mail oraz naprawimy produkt, wyślemy nowy produkt lub zwrócimy pieniądze.
 • W przypadku, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona, w ciągu 14 dni odeślemy produkt oraz uzasadnimy podjętą decyzje. 
 • W przypadku, gdy reklamowana jest ładowarka (nie dotyczy kabla ) wraz z ładowarka należy odesłać telefon aby serwis  prawidłowo mógł  zdiagnozować usterkę ładowarki. Bez dołączonego telefonu ładowarka nie zostanie przekazana do serwisu.


            Reklamacji nie podlegają :

 1. uszkodzenia mechaniczne - termiczne
 2. naturalne zużycie produktu  
 3. uszkodzenia powstałe na skutek używania w sposób niezgodny z przeznaczeniem


Zwrot naprawionego produktu następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na e-mail bok@ivicon.pl, następnie przesłać produkt na nasz adres Biuro Obsługi Klienta IVICON ul. Witosa 1B lok 4, 42-224 Częstochowa. Ponadto pragniemy poinformować, iż wszelkie dane pozostawione na reklamowanym urządzeniu (zdjęcia, notatki, filmy i inne) mogą być utracone za co ivicon.pl nie ponosi odpowiedzialności. Konsument oddając produkt do reklamacji z w/w zawartością jest tego świadomy i nie będzie w związku z tym wnosił żadnych roszczeń. W przypadku reklamacji lub zwrotu prosimy o informację z numerem paczki i nazwą kuriera na e-mail bok@ivicon.pl


Postępowanie przy reklamacji towaru :

- wydrukować protokół reklamacyjny

- bezpiecznie spakować produkt, dołączyć fakturę, protokół reklamacyjny,  wszelkie niezbędne akcesoria które były wraz z produktem ( bateria,ładowarka,kabel, instrukcja )

- przy reklamacji ładowarki należy dołączyć  telefon ( warunki serwisu )

- podać pin odblokowujący produkt, podać hasło do logowania w chmurze

- wysłać na adres podany poniżej


WAŻNE !

PRODUKT KTÓRY BĘDZIE MIAŁ ZAŁOŻONE HASŁA DOSTĘPU,  WSZELKIE KODY NAŁOŻONE NA PRODUKT PRZY KTÓRYCH SERWIS NIE BĘDZIE MÓGŁ ZDIAGNOZOWAĆ USTERKI I ZOSTANIE ODESŁANY, WÓWCZAS  WSZELKIE KOSZTA POKRYWA OSOBA REKLAMUJĄCA PRODUKT, CZYLI : BRAK MOŻLIWOŚCI ZDIAGNOZOWANIA  USTERKI 100 ZŁ, KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ 30 ZŁ. PRODUKT KTÓRY POSIADA USZKODZENIA MECHANICZNE - TERMICZNE LUB USZKODZENIA POWSTAŁE NA SKUTEK NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA LUB NATURALNE ZUŻYCIE PRODUKTU NIE BĘDZIE OBJĘTE GWARANCJĄ, WÓWCZAS ODESŁANIE W/W PRODUKTU NASTĘPUJE NA KOSZT KLIENTA.


            3. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wyniku której przedsiębiorca wydaje rzecz będąca zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią niż przewoźnik. ()

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art.34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba ze przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3. Jeżeli zawarto umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób poczta.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art.12 ust.1 pkt. 9.

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art.15 ust.3 i art.21 ust.2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.           


Ważne !


W przypadku zwracanego przedmiotu musi on być kompletny, powinien być w takim stanie w jakim Konsument go otrzymał. Jeśli towar będzie używany poza zwykły zarząd tj. aktywacja urządzenia, zerwane folie ochronne, uszkodzenia zewnętrzne, brak lub uszkodzenie opakowania wówczas sprzedawca zgodnie z prawem i według swoje wiedzy może obniżyć cenę, która ma być zwrócona konsumentowi, propozycja zostanie wysłana poprzez e-mail.                                                                                                                                                                                        Podstawa  prawną  Art. 34 Ust. 4 Ustawa o Prawach Konsumenta.


ZWROTY OD FIRM

W myśl prawa przedsiębiorca nie jest konsumentem i nie przysługuje mu:

 1. Gwarancja sprzedawcy
 2. Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni
 3. Przysługuje tylko roczna gwarancja.


ADRES DO REKLAMACJI I ZWROTÓW

ivicon.pl

ul. Witosa 1B lok.4

42 - 224 Częstochowa


PRZESYŁEK ZA POBRANIEM i PŁATNYCH Z GÓRY FIRMA iVICON NIE ODBIERA.

PROSIMY WYSYŁAĆ PRZEDMIOTY WRAZ ZE WSKAZANIEM KONTA DO ZWROTU ŚRODKÓW


Bestsellery


Przystępne ceny
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.